Jong CD&V West Limburg gaat strike


De combinatie arbeid & gezin wordt vaak als één van de belangrijkste factoren beschouwd om de participatiegraad van de arbeidende bevolking te verhogen.  Dit is de inzet van het federale beleid zoals het door de regering is aangekondigd, dit is de inzet van het beleid van de Vlaamse regering.  Immers een verhoging van de participatiegraad is de cruciale factor om de vergrijzing in de toekomst te kunnen betalen. 'Meer mensen aan het werk' is de enige mogelijkheid om de pensioenen van de babyboomgeneratie vanaf 2010 betaalbaar te houden, zo luidt de eensluidende redenering.

Is dit enkel een verhaal van grote nationale en Vlaamse politiek?  Sta je daar als lokale politici enkel naar te kijken?  Zeker niet.  Het lokale en regionale bestuur is een cruciale actor om deze combinatie tussen arbeid en gezin concreet een beter combinatie tussen arbeid en gezin de hefbomen te realiseren.  Dat is de reden waarom we pleiten voor strijkwinkels en strijkpunten in West-Limburg

Afbeeldingen
Jong CD&V West Limburg gaat strike