Dit zijn de bestuursleden van CD&V Ham


Hilde Aegten
OCMW-raadslid
Voorzitster Vrouw & Maatschappij Ham
voorzitster Vrouw & Maatschappij Regio Hasselt
Bestuurslid CD&V Ham
Lees meer
Maartje Beckx
OCMW-raadslid
Bestuurslid CD&V Ham
Lees meer
Guido Belen
Lees meer
Danielle Biesemans
Schepen van Welzijnsbeleid: gezin, kinderopvang, gelijke kansen, volksgezondheid, onderwijs, jeugd
Kassierster CD&V Ham
Lees meer
Kris Biesemans
Gemeenteraadslid
Bestuurslid Inter-Aqua
Lid dagelijks bestuur CD&V Ham
Lees meer
Patrick Bosmans
Schepen vrije tijdsbeleid: cultuur, bib, sport, toerisme, ontwikkelingssamenwerking, communicatie, ict
Bestuurslid CD&V Ham
Lees meer
Willy Bosmans
Voorzitter OCMW
Schepen Senioren, externe relaties, armoedebestrijding
Lees meer
Ilse Caerts
Lees meer
Samia Chekimi
Gemeenteraadslid
Gemeentelijk afgevaardigde De Watergroep
Gemeentelijk afgevaardigde Forum Lokale Werkgelegenheid
Bestuurslid CD&V Ham
Lees meer
Bart Claes
Lees meer
Debbie De Bruyn
OCMW-raadslid
Voorzitter Lokaal Overleg Kinderopvang
Lid dagelijks bestuur CD&V Ham
Lees meer
Dirk De Vis
Burgemeester
Lees meer
Evy Eyskens
Bestuurslid CD&V Ham
Lees meer
Lore Foets
Bestuurslid CD&V Ham
Lees meer
Diana Grasso
Lees meer
Marc Heselmans
Gemeenteraadslid
Voorzitter CD&V Ham
Lees meer
Theo Mariën
Lees meer
Jef Moons
Lees meer
Gijs Noels
Voorzitter Jong CD&V Ham
Bestuurslid CD&V Ham
Lees meer
Jos Ooms
Schepen openbare werken, gebouwen, wegenis, riolering, nutsvoorzieningen, begraafplaatsen en groenvoorziening
Bestuurslid CD&V Ham
Lees meer
Walter Peelmans
Gemeenteraadslid
Gemeentelijk afgevaardigde Cipal
Gemeentelijk afgevaardigde Inter-Regies
Bestuurslid CD&V Ham
Lees meer
Patrick Raeymaekers
Gemeenteraadslid
Gemeentelijk afgevaardigde De Watergroep
Bestuurslid CD&V Ham
Lees meer
Maha Suppiah
Bestuurslid CD&V Ham
Lees meer
Hanne Van Hout
Bestuurslid CD&V Ham
Lees meer