Een klare kijk op je afvalfactuur


dinsdag, 22 augustus, 2017
Een klare kijk op je afvalfactuur
Midden juli ontving je een aanslagbiljet van de huisvuilbelasting van Limburg.net. Limburg.net zorgt ervoor dat het afval wordt ingezameld en verwerkt. De kosten die hieraan verbonden zijn worden gerecupereerd via de afvalbelasting. Wij zetten op een rij waarvoor ze dient en hoe ze wordt berekend.

De belasting wordt berekend in functie van het aantal personen die deel uitmaken van je gezin op 1 januari. De gemeente komt per gezin tussen voor een bedrag van 14 euro.

De belasting min de tussenkomst van de gemeente bedraagt:

  • 90,59 euro voor een √©√©npersoonsgezin;
  • 103,09 euro voor 2-persoonsgezin;
  • 109,34 euro voor 3-persoonsgezin;
  • 115,59 euro voor 4-persoonsgezin of meer;

In ruil voor dit bedrag geniet je van heel wat diensten:

  • De ophaling aan huis van je huisvuil, PMD, tuin- en snoeiafval, papier en karton
  • Je quotum huisvuilzakken
  • Ophaling aan huis van herbruikbare goederen
  • Deponeren van glas en textiel in de containers op het grondgebied van Ham
  • Uitbating van het recyclagepark waar recycleerbaar afval gratis kan worden afgeleverd.

Bedoeling van het systeem is om de werkelijke afvalkosten te verhalen op de afvalproducenten. Wie veel afval produceert, betaalt meer dan iemand die weinig afval te verwerken heeft. Nog vragen over het aanslagbiljet? Surf naar www.limburg.net/veelgestelde-vragen.