Heraanleg N141 loopt vertraging op


maandag, 16 mei, 2011

Midden vorig jaar werden de plannen voor de heraanleg van de N141 uitvoerig voorgesteld.

Een erg ingrijpend project voor onze gemeente omdat de hele gewestweg vanaf de Kanaalstraat tot en met de Stationsstraat wordt aangepakt. Voorname uitdagingen zijn de herinrichting van de schoolomgevingen in Kwaadmechelen en Oostham. Tegelijk wordt de riolering volledig vernieuwd en wordt een gescheiden stelstel voorzien. 

Bedoeling was om dit najaar te starten met de werken. Het Agentschap Wegen en Verkeer deelde ons echter mee dat deze timing om een aantal redenen niet meer haalbaar is. 

Uit metingen blijkt immers dat op een aantal plaatsen te weinig openbaar domein beschikbaar is, vooral ter hoogte van de middengeleiders. Een 40tal perceeldelen moet nog worden aangekocht en deze procedure vraagt tijd. 

Daarnaast moet de verkeersafhandeling rond het kruispunt in de Gerhoevenstraat verder worden onderzocht. Ook voor de Schoolstraat moet er bijkomend onderzoek gebeuren, zodat de ook daar de circulatie grondig kan worden uitgewerkt.  

Al deze hindernissen maken dat de planning van de werken heel wat maanden opschuift. Het ziet er op dit moment naar uit dat de werken dan ook pas kunnen starten tegen begin 2013.