Omgevingsvergunning uitgesteld tot 1 januari 2018


maandag, 29 mei, 2017
Omgevingsvergunning uitgesteld tot 1 januari 2018
Normaal gezien zou Ham vanaf 1 juni mee in het systeem van de omgevingsvergunning stappen. Door de problemen met het digitaal loket voor bouwaanvragen kunnen de prestaties van het nieuwe loket echter niet gegarandeerd worden. De Vlaamse overheid schuift de streefdatum daarom op naar 1 januari 2018.

Deze beslissing werd genomen nadat het juni nummer van het gemeentelijk infoblad in druk ging. Vandaar dat daar nog werd uitgegaan van 1 juni.

Met de omgevingsvergunning worden de milieu- en de stedenbouwkundige vergunning samengevoegd tot 1 vergunning. Je vraagt in de toekomst dus geen bouwvergunning aan maar een omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe woning, een veranda of om een garagewerkplaats te exploiteren.

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het digitale Omgevingsloket. Daarna wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd.

De digitale manier van werken zorgt voor een vereenvoudiging en versnelling van de procedure en stelt de behandelende diensten in staat te besparen op personeelsinzet en papier.

Meer info over de omgevingsvergunning en het digitale omgevingsloket vind je terug op: www.omgevingsloket.be