Vrouw en Maatschappij Ham deelde witte lintjes uit tegen geweld op vrouwelijke vluchtelingen


zaterdag, 14 november, 2015
Vrouw en Maatschappij Ham deelde witte lintjes uit tegen geweld op vrouwelijke vluchtelingen

Vrouw en Maatschappij Ham deelde net zoals de vorige jaren witte lintjes tegen geweld op vrouwen uit in onze gemeente. Dit jaar verzamelde de CD&V ploeg aan de Carrefour Oostham.

De aandacht gaat dit jaar speciaal naar vrouwen en meisjes in lokale vluchtelingenkampen.  Vluchtelingen zijn erg kwetsbaar en worden het slachtoffer van geweld in lokale vluchtelingenkampen, op de vluchtroute en in het land dat hen opvangt. Uit onderzoek blijkt dat bijna 75% van de vluchtelingen na aankomst in België of Nederland geconfronteerd is geweest met geweld. In bijna 70% van die gevallen zijn vrouwen of meisjes het slachtoffer, waarbij meer dan de helft van de slachtoffers jonger dan 30 jaar is. Emotioneel-psychologisch geweld komt het meest voor, gevolgd door seksueel geweld. Twee derde van de slachtoffers kampt met problemen zoals depressie, isolement en slaapstoornissen, naast fysieke problemen zoals kneuzingen, bloedingen, gastro-intestinale problemen, … 

Het is uiterst belangrijk om aandacht te hebben voor deze vorm van geweld en het Belgisch opvangbeleid zo uit te bouwen dat vrouwelijke vluchtelingen en meisjes op de best mogelijke manier opgevangen en beschermd worden. Hierbij speelt de infrastructuur van de opvangcentra een belangrijke rol. Binnen de huidige context van het verhoogde aantal asielaanvragen werden genderspecifieke gevoeligheden met betrekking tot de infrastructuur niet als prioritair beschouwd. Het is echter cruciaal voor het veiligheidsgevoel van vrouwelijke vluchtelingen om in de opvangcentra gescheiden ruimtes voor vrouwen/families in te richten en voldoende afsluitbare toiletten en douches te voorzien. Verder is het belangrijk om binnen de asielprocedure nog meer aandacht te hebben voor gender, zodat vrouwelijke vluchtelingen onder andere de mogelijkheid krijgen om een zelfstandig vluchtverhaal te formuleren.

Daarom vraagt Vrouw & Maatschappij  om maatregelen die geweld op vrouwelijke vluchtelingen aanpakken en de asielprocedure gendervriendelijk maken. 

Wie een Wit Lintje draagt zegt daarmee:

•        Geen geweld te plegen

•        Geweld ook niet oogluikend toe te laten of te verzwijgen

•        Geweldplegers aan te zetten om hulp te zoeken

•        Iedereen te overtuigen om geweld te doen stoppen.

V&M Ham voorzitster Hilde Aegten: "Heel wat mensen hebben begrip voor dit onderwerp en waren zelfs bereid om meer te doen dan het witte lintje te dragen. Ze deden een bijdrage aan verzorgingsproducten voor vrouwen in onze mand! Heel erg bedankt hiervoor." De inhoud zullen ze zo vlug mogelijk afgeven in 1 van de rode-kruis-opvangcentra in de buurt.