Vrouw & Maatschappij organiseert Zij Blij-dag


zondag, 12 mei, 2013
Vrouw & Maatschappij organiseert Zij Blij-dag

In mei kon je V&M Ham vinden aan de kinderopvang: dan was het de tweede Zij blij-dag. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen trekken lokale afdelingen van Vrouw & Maatschappij de straat op voor een betere combinatie van zorg, gezin en arbeid. Dit jaar willen we zorgen dat zij (en hij) blij is op de werkvloer. Daarom leggen we de mensen een aantal voorstellen voor over gezinsvriendelijke werkplaatsen en geven we de mama’s een attentie, het is tenslotte bijna Moederdag.

Maar voor we het over de werkvloer hebben misschien eerst uitleggen waarom de CD&V-vrouwen een jaarlijkse dag voor een betere combinatie van werk en gezin willen. Dat is eigenlijk eenvoudig. Omdat bijna 60% van de zelfstandigen en meer dan de helft van de werknemers door de werkdruk niet rond geraakt met het huishouden. Omdat iets meer dan 30% van de werknemers en bijna 50% van de ondernemers moeilijkheden ondervindt bij de combinatie van werk en gezin. Omdat nog geen 18% van de werknemers werkt in een onderneming die gezinsondersteunende diensten aanbiedt. En ondanks een positieve evolutie - de nieuwe man, weet u wel - gaan achter die cijfers nog altijd vooral vrouwen schuil. Ze zijn 10 uur per week meer bezig met huishoudelijk werk dan mannen en besteden 2,6 keer meer tijd aan kinderen en opvoeding. Van de mensen met voltijds tijdskrediet met zorg als reden zijn 93,5% vrouwen. En ongeveer drie kwart van het ouderschapsverlof en het palliatief verlof wordt opgenomen door vrouwen.

Tot zover het probleem, nu de oplossing. Die is minder eenvoudig. Want ze bestrijkt verschillende beleidsdomeinen en ze is voor iedereen anders. Het kan gaan over kinderopvang en thematische verloven, maar net zo goed over dienstencheques of kortopvang voor mensen die zorg nodig hebben. En een alleenstaande moeder van 2 jonge kinderen heeft niet hetzelfde nodig als een echtpaar van rond de 50 met een kotstudent en bejaarde ouders. Maar Rome is ook niet op 1 dag gebouwd en dus pikt Vrouw & Maatschappij elk jaar 1 onderdeel uit dat brede gamma. Vorig jaar was dat het zorgplafond, dit jaar gezinsvriendelijke werkplaatsen. Of: hoe kunnen werkgevers hun werknemers helpen om werk en gezin beter te combineren?

Op heel wat manieren, zo denken wij. Met flexibele werkarrangementen bijvoorbeeld. Dat kan trouwens veel betekenen. Werknemers die zelf beslissen wanneer hun werkdag begint en eindigt, meer uren presteren op minder dagen en gemakkelijk switchen tussen een voltijdse en een deeltijdse baan. Maar ook telewerken, schoolbelcontracten of werktijden die aangepast worden aan het co-ouderschap van de werknemer. En waarom zou het bedrijf geen gezinsondersteunende diensten aanbieden, tegen betaling of als extralegaal voordeel? Werknemers zijn alvast vragende partij voor een strijkdienst (36,9%), vakantieopvang (29,3%) en opvang voor zieke kinderen (28,7%).

Om de opmerkingen voor te zijn: uiteraard moet elke werkgever bekijken wat in zijn specifieke situatie haalbaar is. Maar ze hebben er alle belang bij om te werken aan een gezinsvriendelijke onderneming. Want als zij (en hij) blij is op de werkvloer, dan straalt dat ook af op het werk.

Het resultaat van de enquête vind je terug: http://www.vrouwenmaatschappij.be/vm/persberichten/persbericht_07_06_2013.html

Foto's via link in bijlage

Lees meer