Zij Blijdag op de Buitenspeeldag 2015


Zij Blij-dag wordt reeds een paar jaar georganiseerd door Vrouw en Maatschappij. Met dit initiatief willen we op een positieve manier aandacht vragen voor de vaak moeilijke combinatie tussen werk, gezin en zorg.

We kiezen voor het ZEN-model met aandacht voor Zorg, Evenwicht en de Nieuwe man (of vrouw). Dat maakt iedereen blij!

Waarom het ZEN-model?

Vrouwen nemen nog altijd het grootste deel van de huishoudelijke taken en de zorg voor de kinderen of ouders op zich. Zelfs wat ouderschapsverlof betreft neemt bijna de helft van de vaders deze 10 dagen slechts gedeeltelijk of niet op. Nochtans wil 80% van de jonge vaders dit graag opnemen….

Hoe?

Zorg 

- Een fiscale gunstmaatregel die bedrijven aanmoedigt om kinderopvang te voorzien tijdens schoolvakanties voor kinderen van 3 tot 12 jaar. - Een aanbod van tijdelijke alternatieve oplossingen voor de mantelzorger. Lokale overheden moeten nog ruimer investeren in verschillende voorzieningen: dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf, nacht- en weekendoppas, ambulante nachtdiensten aan huis en personenalarmsystemen.

Evenwicht 

- Een aanbod aan gezinsondersteunende diensten (strijk-, boodschappenen maaltijddiensten, vakantieopvang en opvang voor zieke kinderen) door een onderhandelingsplicht tijdens het sociaal overleg. Zo kunnen gezinnen huishoudelijke taken evenwichtiger verdelen. 

Nieuwe man (of vrouw)

- Een genderbonus voor gezinnen waar vaders of meeouders hun ouderschapsverlof opnemen. We geven alle ouders een vierde maand betaald ouderschapsverlof op voorwaarde dat beide ouders minstens één maand opnemen. - Een uitbreiding van het geboorteverlof voor vaders en meeouders van 10 naar 15 dagen. Het opnemen van het geboorteverlof moet ook verplicht worden.

“Met het ZEN-model, willen we de stress van de dagelijkse rat-race verminderen.”

Bekijk de foto's http://ham.cdenv.be/gallerij/zij-blijdag-op-de-buitenspeeldag-2015 

Afbeeldingen
Zij Blijdag op de Buitenspeeldag 2015