CD&V Ham wil dat de zwakke weggebruiker zich veilig voelt in Ham

Het trage-wegennet voor fietsers en voetgangers uitbreiden

Het trage-wegennet voor fietsers en voetgangers wordt verder Oost/West uitgebreid

Een fietsostrade verbindt Ham met de regio

Een fietssnelweg doorheen onze gemeente verbindt de trage weggebruiker op een veilige manier met onze buurgemeenten.

Doorgang naar Oostham vernieuwen

De grote baan beter gekend als de N141 werd rees vernieuwd in Kwaadmechelen tot aan het kruispunt met de Nieuwstraat en de Mastentopstraat. De 2e fase van de N141 loopt vanaf dat kruitpunt tot en met de Torenlaan. De doorgang van Oostham zal serieus veranderen met bredere fiets- en voetpaden. Eveneens zal het zwaar verkeer zo veel mogelijk geweerd worden.

Geen zwaar vervoer door centra van Ham

We willen het zwaar verkeer zo veel mogelijk bannen in onze centra. Dit zullen we doen door camera controle, beter gekend als ANPR-camera’s. De N73 (verlening gewestweg via de spookbrug) zal het vrachtverkeer voor een heel groot stuk opvangen waardoor dit mogelijk is.

Veilige schoolomgevingen

o Dynamische snelheidsborden (30 / 50 km/u) rond de schoolomgevingen

o verkeersvrijeveilige oversteekplaatsen met zebrapaden in 3D

o strenger optreden rond de schoolpoort

o verkeersvrij maken rond de poort bij aanvang en einde van de schooltijd  Octopuspalen zijn opvallende gele palen met een paarse octopus, die een schoolomgeving aanduiden. Deze palen kunnen uitgerust worden met een uitschuifbare slagboom, die voor en na de schooluren dicht kan.   Te onderzoeken aan de Schoolstraat Oostham en Zandstraat Kwaadmechelen.

Een Buzzy-Pazz aan 50% korting voor Hamse jongeren

Jongeren nemen de bus om naar school te gaan, om zich te verplaatsen naar evenementen of een markt in de buurt. Hen motiveren om ook het openbaar vervoer te nemen na hun schooltijd is belangrijk zodat er minder files en minder vervuiling zijn in de toekomst.

Nu betaalt gemeente Ham 25% van de kostprijs van de Buzzy Pazz voor jongeren tot en met 24 jaar. We willen deze gemeentelijke tussenkomst terug verhogen naar 50%.

Geluidswering aan de E313

Momenteel is het onbetaalbaar om door de gemeente een geluidswering te plaatsen in Genebos en Genendijk. Bij een eventueel 3e rijvak op de E313 willen we dat er verplicht een geluidswering geplaatst wordt en liefst ook nog een groene buffer.

Waar mogelijk behouden we de bestaande groene buffers.

Mobiliteit delen wordt de norm

Voor veel mensen is de auto nog steeds hét vervoermiddel bij uitstek hoewel een auto vrij duur is. Bij gebrek aan een goed alternatief griipt men telkens terug wat men het kent. Daarom willen we een Mobipunt installeren. Dit is een plaats waar je kan autodelen, er fietsparking en openbaar vervoer ter beschikking is.

Dit kan je aanvullen met het aanbod van de fietsbib en e-fiets-delen.

De uitbreiding van de Minder Mobiele Centrale zou voor veel mensen al een oplossing zijn. Nu nog inwoners vinden die tijd en zin hebben om chauffeur te zijn.

Gratis parkeren in Ham

o Parkeren moet gratis blijven in Ham

o Warenhuizen moeten hun parking openstellen na de openingsuren

Makkelijke stoepen

Bij de heraanleg van wegen gaan we extra aandacht besteden aan de toegankelijkheid van onze stoepen voor mensen met een beperking alsook voor de kleine wieltjes zoals van een buggy en rollator.

Zandstraat terug voorrangsweg maken

Ondanks de goede intentie om de snelheid in de Zandstraat te verlagen door de afschaffing van de voorrangsweg, wordt dit in de praktijk niet als veilig ervaren door de fietsende schoolgaande jeugd. Zij moeten nu telkens voorrang geven wat ook niet praktisch is. Terugkomen op een gemaakte beslissing naar aanleiding van bemerkingen van inwoners toont aan dat we rekening houden met de Hammenaar.

Fietspoolen

Bij een fietspool komen een aantal kinderen ergens samen en begeleidt een volwassene hen per fiets naar school en terug. Meestal wisselen de betrokken ouders af zodat het voor iedereen haalbaar blijft.

Veilig wachten op de bus

Een leefbare gemeente wil zeggen een veilige gemeente voor al haar inwoners. Het zijn vooral vrouwen die zich onveilig voelen en dit vooral ’s nachts. Daarom is het belangrijk dat er op de juiste plaatsen voldoende verlichting is.

We moedigen het gebruik van de bus aan ook op de “donkere” momenten van de dag. Zeker dan is het belangrijk dat de bushaltes voldoende verlicht zijn. Dit kan door:

·         De Lijn te melden waar er in de bushaltes de verlichting niet werkt en opvolgen dat de herstelling wordt uitgevoerd.

·         Aandacht hiervoor te hebben bij (her)aanleg van wegen: plaats haltes onder een straatlamp. Geen extra verlichting nodig maar wel verlichting aanwezig.