Landelijk en groen

CD&V Ham ijvert ervoor om Ham landelijk en groen te houden!

Ruimtelijk doorzichtig

We willen in de dorpskernen verdichting van bebouwing. Daarbuiten wensen we onze natuur de hoofdtoon te laten spelen: Open bebouwing waardoor je tussen de huizen door naar de achterliggende natuur kunt zien.

Dit is een lange termijnplanning die we kunnen realiseren door de bouwvoorschriften aan te passen waar nodig.

Minder steen, meer groen

We steunen volop woonerven met water en groen zoals het project “achter de kerk” in Kwaadmechelen en zoals voorzien in het nieuwe RUP Kwaadmechelen.

In tegenstelling tot vroeger behouden we grachten waar mogelijk. Door de verplichte scheiding van afvalwater en regenwater kunnen we regenwater laten infiltreren in de grond via grachten en infiltratiebuizen onder het fiets- en voetpad. Hierdoor verdelen we het regenwater en zijn we beter bestand tegen wateroverlast door regen.

We zullen de verouderde bouwvoorschriften pimpen met ruimte voor grachten en waterbuffers.

Woonerven met water en groen

Geen straten maar groen/blauw dooraderde woonerven: Hoek- en Hollestraat, oude schoolsite Genebos, ..

Het centrum van Oostham krijgt een vernieuwd uitzicht

De kerk is gerestaureerd en nu is het de beurt aan de omgeving rond de kerk.

Tijdens onze buurtbabbel was het meer dan duidelijk: de inwoners willen hier meer groen maar met behoud van de parkeerplaatsen. Als CD&V zeggen we hierop volmondig: JA.

De bestaande kasseien zullen minstens heraangelegd en heringericht worden zonder het aantal parkeerplaatsen uit het oog te verliezen.

Meer groen zal bijdragen tot een aangenamer en rustiger gevoel, een plein waar het aangenaam vertoeven is, waar handelaars graag hun activiteiten uitbouwen.

Nieuwe schoolomgeving Oostham

De school van Oostham komt op 1 site met goed doordachte infrastructuur voor veilige schoolomgeving.

Samen met het centrum van Oostham wordt ook de schoolomgeving aangepast zodat het er veiliger en duidelijker wordt voor de kinderen. Meer aandacht voor voetgangers en fietsers is noodzakelijk. Er zal een Kiss and Ride zone voorzien worden maar verder wensen we zoveel mogelijk doorgaand verkeer te beperken.

Openbare gebouwen worden multifunctioneel

Een nieuwe invulling voor het kerschip van Kwaadmechelen is hier een mooi voorbeeld van.

Minister Crevits wenst ook scholen meer open te stellen buiten de schooluren voor bepaalde activiteiten. Ook dat is multifunctionaliteit.

Andersom is het ook zo dat bestaande zalen en faciliteiten scholen kunnen ondersteunen in hun werking. Mits juiste en duidelijke afspraken moet het mogelijk zijn om onze gebouwen efficiënter te gebruiken ten dienste van de inwoners.

Andere zalen in Ham: zaal St jan krijgt een glaspartij, de inrichting van en rond het Buurthuis wordt aangepast. Opfrissing Zille en Kristoffelheem.

Aanleg rioleringen

o   Genebos: Dijkstraat, Veldhovenstraat, Veldstraat, Kerkeneikenstraag, Dijkstraat,

o   Oostham: Wasseven, In De Bus, Pastorijstraat, Kwamol

o  Studie riolering in de Graafstraat, Genendijkerveld, Langdonkstraat 

Aanpak afrittencomplex Genendijk

De rotonde zal heringericht worden met bypasses om het verkeer dat van de Nikelaan komt vlotter laten weg te rijden. Doorgaand verkeer richting Tessenderlo en richting Ham zouden de rontonde makkerlijker moeten kunnen nemen door deze bypasses. Hierdoor zullen ook de andere weggebruikers veiliger en vlotter de rotondes kunnen gebruiken.

Tevens zal er een Carpool ingericht worden ism private partner zodat auto’s niet meer her en der moeten parkeren. Auto’s kunnen daar parkeren en dan de Sneldienst tussen bijvoorbeeld Leopoldsburg en Diest nemen.

De site buurthuis Genendijk wordt opgefrist

Het pleintje naast het Buurthuis wordt opgewaardeerd zodat mensen er kunnen samenzitten. De weg en pleinverhardingen zijn aan vervanging toe zodat alles 1 mooi geheel vormt en het uitnodigt om elkaar daar te ontmoeten.

Kansen voor nieuwe woonvormen

Als beleid willen we nieuwe woonvormen zoals een kangeroe woning, een woonerf of co-housing, alle kansen geven door bouwvoorschriften aan te passen. Het spreekt voor zich dat hier voorzichtig en doordacht moet mee omgegaan worden.

Bijvoorbeeld een kangeroe woning. Dit zijn 2 wooneenheden onder 1 dak. 2 aparte wooneenheden zodat ieder zijn eigen ding kan doen. Vaak is er eentje groter voor bijvoorbeeld een jong gezin met kinderen en het andere is wat kleiner voor de ouders of 1 van de ouders. Een ouder woont niet meer alleen en kan eventueel helpen in de opvang van de kleinkinderen.

Huisvuilzakken mogen ook naar het recyclagepark

De huis-aan-huis-vuilophaling zal blijven maar tussentijds mag je op eigen initiatief de huisvuilzak in een container op het recyclagepark/containerpark achter laten.

We denken dat vooral mensen die in een appartement wonen hier baat bij hebben. Zeker in de zomermaanden.

Een mobilhome –haven

We merken dat meer en meer mensen graag op vakantie gaan met een mobilehome. Dan zijn er natuurlijk ook faciliteiten nodig zoals water, elektriciteit en een mogelijkheid om het chemisch toilet te ledigen. Dit brengen we onder in een mobilehome-haven.

Zo kunnen deze vakantiegangers verblijven in onze mooie gemeente Ham ontdekken wat we allemaal te bieden hebben.

Sluikstorten betrappen en bestraffen!

Als gemeente zullen we overgaan tot het aanschaffen van mobiele camera’s om sluikstorters op te sporen en te beboeten. Deze camera’s kunnen dag en nacht filmen.

In de gemeenten waar ze al in gebruik zijn, dragen ze actief bij tot het indijken van sluikstorten.

Sluikstorters die betrapt worden kunnen nu via GAS-boetes ook bestraft worden!

Hondenspeelruimtes

Honden zijn heel fijn gezelschap voor de hondenliefhebbers onder ons. Honden zijn niet gemaakt om een ganse dag binnen te zitten en in de zetel te liggen met de poten in de lucht. Niet iedereen heeft echter de luxe om een grote tuin te hebben waar de hond des huizes vrij kan spelen. Het is zeker ook niet de bedoeling dat ze zomaar overal te pas en te onpas rondlopen. Daarom willen we hondenspeelruimtes voorzien om aan deze behoefte tegemoet te komen. Zowel de baasjes als de honden kunnen in deze omheinde weide met een gerust hart genieten van de vrijheid van spelen en stoeien.

Laanbomen zorgen voor vergroening

We wensen meer groen in de straten. Aan de andere kant willen echter niet dat er grote bomen vlak voor huizen worden gezet met alle gevolgen van dien. Laanbomen en/of kleinere bomen kunnen hier een oplossing bieden.

Een concrete planning wat betreft de soorten en de plantplaatsen zal hiervoor opgemaakt worden.

Een koopwoning met opstalrecht

Het wordt voor veel mensen steeds moeilijker om een eigendom te verwerven. Via de sociale bouwmaatschappij willen we er voor pleiten om de mogelijkheid te voorzien om eerst je woning te kopen en te betalen en nadien de grond. Dat je moet voldoen aan vooropgestelde voorwaarden, spreekt voor zich. Maar zo kan je toch een eigendom verwerven maar blijven de uitgaven beter beheersbaar.

Een volkstuinen en deeltuinen promoten

Werken in de tuin en in het groen is voor veel mensen rustgevend en stress verlagend. Als je dit dan ook nog gezamenlijk kan doen, versterk je je sociale contacten.

Er kan een stuk grond ingedeeld worden in kleinere stukjes waardoor verschillende mensen deze kunnen bewerken. Elk op zijn manier.

Maar er zijn ongetwijfeld Hammenaren die vroeger een grote tuin hadden maar die ze door de jaren hebben afgebouwd. Misschien is er wel een jongere man of vrouw die graag samen weer werk maakt van die grotere tuin. Gedeeld werk en gedeelde vreugde bij het oogsten.

Vrijetijds beleving in eigen gemeente

De vrijetijdsbeleving in onze gemeente is uitgebreid. Het is een gezamenlijk aanbod van de vele sport-, cultuur- en jeugdverenigingen en het Vrije Tijdspunt. Wensen dit alles blijvend te ondersteunen op het huidige niveau.

Extra waarderingsmoment voor vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde in onze ganse maatschappij. In welke vereniging of organisatie ze ook actief zijn, ze verdienen meer dan een dikke pluim. We zullen ze nooit volledig kunnen vergoeden voor alle vrije tijd en energie ze steken in hun organisatie. Daarom willen we voor hen een extra waarderingsmoment organiseren als extra hart onder de riem om vol te houden.

Uitbreiding van gemeentelijk sportaanbod naar avond activiteiten

Niet iedereen kan overdag deelnemen aan de georganiseerde sportactiviteiten. We kregen reeds vaak de vraag of we niet meer activiteiten konden organiseren tijdens de avonduren. Daarom zal het gemeentelijk sportaanbod tijdens avonduren worden uitgebreid.