Zorg dragen voor elkaar

CD&V Ham wil dat inwoners de juiste weg naar de juiste zorg vindt.

Duidelijkheid in het aanbod van zorgverlening

We willen structuur en orde brengen in de verschillende zorgverlenende diensten zodat de inwoners direct weten waar ze terecht kunnen met hun vragen.

·         Een senioren- en gezinsconsulent kan je helpen met al je vragen over zorgondersteuning.

·         OCMW en gemeente worden gehuisvest in 1 gebouw waardoor de samenwerking tussen de verschillende diensten nog kan verbeterd worden.

·         Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die tot doel hebben om (toekomstige) gezinnen met kinderen en jongeren met opvoedkundige vragen te ondersteunen.

Ondersteuning: voor- en naschoolse kinderopvang

Maximaal de scholen aanmoedigen zodat korte voor- en naschoolse opvang overal mogelijk wordt.

Het is een optie om de samenwerking hiervoor met Patoe uit te breiden.

Uitbreiding van  kinderopvang

We vinden het belangrijk om de ondersteuning voor kinderopvang tijdens de vakantieperiodes te behouden en zelfs uit te breiden. Nu kunnen kinderen reeds terecht bij vakantiekampen, speelpleinwerking,…

Dagopvang voor senioren

Het is belangrijk om mantelzorgers en partners die zorgen voor senioren te ondersteunen. 1 van de mogelijkheden hiervoor is een dagopvang voor senioren. Deze zal in Ham georganiseerd worden in samenwerking met Familiehulp en wordt gehuisvest in het vroegere OCMW-gebouw.

Ondersteuning van de mantelzorg

Bij een gezins- en seniorenconsulent kan elk familielid en mantelzorger terecht met vragen of bekommernissen over zorgondersteuning. Het gaat hier niet enkel over financiële vragen maar we willen via deze weg ook mentale ondersteuning geven.ing

Uitbreiding van aanbod seniorenrestaurant

We willen het seniorenrestaurant dichterbij brengen. We organiseren niet enkel een seniorenrestaurant in het dienstencentrum te Kwaadmechelen maar ook in Genendijk, Genebos en Oostham.

Taalbad

Voor een fijne buurt en een goede integratie is het belangrijk dat iedereen het Nederlands goed beheerst. Tijdens de zomer kunnen anderstaligen of mensen met taalproblemen de Nederlandse taal opfrissen om klaar te zijn voor het nieuwe schooljaar.

STEM-academie

Onze kinderen klaarmaken voor de toekomst vinden we super belangrijk. De STEM-academie laat ze kennismaken met Science (wetenschap), Technology (technologie), Enginering (ingenieurswetenschappen), Mathematics (wiskunde). Hiervoor organiseren ze wekelijkse activiteiten en vakantiekampen.

Van digitale armoede naar digitale maturiteit

-       We vinden het heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen mee zijn met de nieuwe digitaliteit. Dit willen we onder andere bereiken door jongeren te stimuleren via de CoderDojo in de BIB en door de iets ouderen infosessies aan te bieden via het dienstencentrum.

-       Inwoners de kans geven om zoveel mogelijk zaken aan te vragen via de website en e-formulieren.

-       Dit alles wil echter niet zeggen dat we geen oog blijven hebben voor de mensen die minder digitaal zijn. Zij kunnen terecht aan de gemeente- en vrijetijdsbalie.

Artistiek- en sportonderwijs integreren in school

Door muziek-, teken- of sportlessen dadelijk na school te laten aanvangen en liefst in het schoolgebouw vangen we een groot stuk van de naschoolse opvang op en zijn kinderen 's avonds vrij om samen met hun ouders hun huiswerk te maken.

Schoolgebouwen staan na school in Ham leeg, we willen de scholen graag stimuleren om dergelijke initiatieven in hun school te laten plaatsvinden.