Bracht u recent nog een bezoekje aan de begraafplaats van Kwaadmechelen? Dan heeft u zeker al gezien dat de ruimte om te begraven steeds kleiner wordt. Een verdere uitbreiding van de begraafplaats op de huidige locatie is, gezien de huidige tijdsgeest, echter niet meer opportuun.


Bovendien winnen andere manieren van teraardebestelling aan populariteit. Denk bijvoorbeeld aan crematies en thuisbewaring. Daarom wordt er binnen de huidige grenzen van de begraafplaats gezocht naar mogelijkheden om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten en om het kerkhof op te waarderen.
Hoe gaan we dit doen?


Om deze plannen mogelijk te maken, wil het gemeentebestuur de oudste graven, waarvoor er nooit een concessie werd verleend, ontgraven. Het gaat om de drie blokken het dichtst tegen de achterzijde van jeugdhuis De Stip. Deze graven dateren van 1957 tot 1977. Dit wil zeggen dat het gaat om graven van 40 jaar of ouder. De gewaarborgde grafrust bij deze graven in volle grond is volgens onze huidige reglementering 10 jaar. De ontgraving biedt mogelijkheden om het kerkhof op te waarderen. Er komt aandacht voor extra groenaanleg, de huidige noden en tendensen en een betere bereikbaarheid en toegankelijkheid. Als nabestaande krijgt u wel de kans om een concessie te nemen in het urnenveld. Deze bevindt zich op een andere plaats op het kerkhof. U krijgt ruim een jaar de tijd om hierover na te denken. Een concessie aanvragen kan immers tot 31 maart 2021. De concessie geldt voor 50 jaar, te rekenen vanaf 31 maart 2021. Hiervoor betaalt u 125 euro. Daarnaast betaalt u de retributie op ontgravingen (300 euro) en de kosten van de begrafenisondernemer.

1 jaar bedenktijd
Om dit kenbaar te maken zullen we vanaf 31 maart 2020 aan alle betrokken graven een bekendmaking plaatsen. Daarop wordt gevraagd of u een concessie in het urnenveld wil nemen. Deze keuze moet u voor 31 maart 2021 kenbaar maken bij onze dienst burgerzaken. Dit kan persoonlijk of via een e-formulier op de gemeentelijke website.

Wat zijn de mogelijkheden?

 • U wil een concessie
  Laat ons voor 31 maart 2021 weten dat u een concessie wenst in het urnenveld voor een periode van 50 jaar. U betaalt hiervoor de verschuldigde retributie van 125 euro plus de retributie op ontgravingen. Deze bedraagt 300 euro. Dit bedrag dekt de kosten die onze diensten maken voor het afzetten van de begraafplaats zodat passanten niets kunnen zien.
  LET OP! U moet, na de toestemming van de burgemeester en de procureur des konings, zelf instaan voor de afspraken met de begrafenisondernemer en de kosten van de ontruiming van het graf en de nieuwe urne. De ontgraving moet uiterlijk op 30 april 2021 zijn uitgevoerd. Anders vervalt uw aanvraag. Daarna wordt het hele vak gemeenschappelijk ontruimd door de aannemer die de gemeente aanstelt.
 • U neemt geen concessie
  U hebt één jaar de tijd om alle persoonlijke spullen van het graf te verwijderen. De gemeente wordt na 31 maart 2021 eigenaar van het graf en laat het ontruimen. De stoffelijke resten van deze graven krijgen een gezamenlijke plek op het kerkhof. Er wordt bovendien een gemeenschappelijke gedenkzuil voorzien, met daarop alle namen van de betrokken overledenen. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor de nabestaanden.
 • Uitstrooien of thuisbewaren
  Maakt u als nabestaande de keuze om geen concessie te nemen, dan kunt u er voor kiezen om de stoffelijke resten van een overleden familielid uit te strooien op de strooiweide of om de asurne thuis te bewaren. Ook in dit geval heeft u als nabestaande de mogelijkheid om een naamplaatje aan te vragen (20 euro) dat op de zuil aan de strooiweide wordt bevestigd.
  Wilt u hier gebruik van maken, vraag dan zeker naar de modaliteiten van deze optie bij de dienst burgerlijke stand. Je betaalt hiervoor eveneens de gemeentelijke retributie van 300 euro voor de ontgraving (zie eerder) en de kosten van de begrafenisondernemer.

Waarom word ik niet persoonlijk gecontacteerd?
Het is praktisch een onmogelijke opdracht om alle betrokken families op te sporen en de juiste contactgegevens te vinden. Daarom communiceert het gemeentebestuur op de begraafplaats zelf en via de gemeentelijke infokanalen (website, facebook, infoblad).

Hoe maak ik mijn keuze bekend?
Uw keuze kenbaar maken kan via een online keuzeformulier.

Zit u nog met vragen vooraleer u uw keuze kunt maken, dan kunt u elke vrijdag terecht bij de dienst burgerlijke stand. Zij zullen u met raad en daad bijstaan en antwoorden op alle mogelijke vragen.

Infoavond
Om u nog beter te informeren over de opwaardering van de begraafplaats van Kwaadmechelen, nodigen we iedereen uit voor een informatieavond. De oorspronkelijke datum werd o.w.v. het coronavirus geannuleerd. We plannen zo vlug mogelijk een nieuw moment in en brengen u hiervan zo vlug mogelijk op de hoogte. 

Hou er rekening mee dat er tijdens deze avond geen ruimte is voor specifieke vragen. Met administratieve vragen kunt u elke vrijdag terecht bij de dienst burgerlijke stand. Bellen of mailen kan ook via 013 61 10 20 of ontgravingen@ham.be.

Specifieke technische vragen kunt u stellen via 013 61 10 71 of technischcentrum@ham.be.