Bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad in 2019 werden er binnen de Open Vld-CD&V-meerderheid afspraken gemaakt over de verdeling van de mandaten en bevoegdheden. Aan het begin van de legislatuur kreeg Open Vld drie schepenen en CD&V twee schepenen, de voorzitter en de burgemeester.

Halfweg de legislatuur wisselt de voorzitter richting Open Vld en krijgt CD&V er een extra schepen bij. Vanaf 1 januari neemt Debbie De Bruyn (CD&V) de fakkel over van Nico Engelen (Open Vld) in het schepencollege.

We laten haar zich aan jullie voorstellen:

Ik ben Debbie De Bruyn, wonende met mijn man Wim en twee kinderen Dienne en Rik, wonende in de Beekstraat in Kwaadmechelen.  Vanaf 1 januari 2022 neem ik voor de volgende drie jaar  de fakkel over als schepen van jeugd, ondernemingen, onderwijs, landbouw, informatica, ontwikkelingssamenwerking …

In 2000 stapte ik als jongeren in de Hamse CD&V groep.  Eerst als bestuurslid, maar ik kreeg toch zin om meer te betekenen voor onze gemeente. In 2006 stelde ik mij dan ook verkiesbaar. Sindsdien zetelde ik reeds 12 jaar in de OCMW-raad en het Vast Bureau. Dit is steeds een bewuste keuze geweest omdat zorgen voor mensen nu eenmaal in mijn bloed zit. Vanaf deze legislatuur vertegenwoordig ik onze partij in de gemeenteraad en de politieraad en ben ik bestuurder bij IGL, waar Ter Heide de meest bekende organisatie van is.  

In mijn job als maatschappelijk assistent bij Familiehulp kom ik dagelijks in contact met zorg en zorgen voor andere mensen. Ik durf dan ook wel te zeggen dat ik een goed zicht heb op waar de dergelijke noden en zorgen van onze inwoners zitten. De voorbije jaren hebben wij reeds geprobeerd om tegemoet te komen aan deze noden. Zo trok ik mee aan de kar bij de komst van  een dagopvang voor senioren, het sociaal restaurant, de werking  van het dienstencentrum en de bouw van de serviceflats. Dergelijke initiatieven wil ik blijven ondersteunen en op inzetten.

Nu is het tijd voor de volgende stap en zal ik me als schepen gaan inzetten voor onder meer de Hamse jeugd.  Met twee opgroeiende tieners in huis heb ik reeds ondervonden wat Ham te bieden heeft.  Dit wil ik graag verderzetten en verstreken, onder meer door de verdere uitbouw van het Huis van het Kind.

De afgelopen jaren werd de samenwerking met de Hamse middenstand versterkt.  Met extra initiatieven wil ik graag proberen het Hamse bedrijfsleven verder ondersteunen.  Zodat het aangenaam leven en werken is in onze gemeente.

Dit zijn maar enkele bevoegdheden, maar uiteraard wil ik er zijn voor elke Hamse burger met mijn inbreng in het wekelijkse schepencollege.

Heb je een goed voorstel of zie je iets dat beter kan, dan ben ik graag een luisterend oor voor je. Je mag me contacteren via debbie.debruyn@ham.be.  Wie weet tot binnenkort?