De twee schepencolleges hebben de voorbije weken besloten om een gezamenlijke kerngroep op te richten om de haalbaarheid van een fusie tussen beide gemeenten te onderzoeken. De kerngroep moet de mogelijkheden en kansen van een eventuele fusie van de gemeenten Ham en Tessenderlo in kaart brengen.
“Zo’n voorafgaand onderzoek is nodig”, aldus burgemeesters Marc Heselmans (CD&V) en Fons Verwimp (Sp.a-Spil), “om nadien de eventuele gemeenteraadsbeslissing te nemen over de start van het formele traject naar een feitelijke samenvoeging van onze twee gemeenten.”

Schepen Nico Engelen (Open VLD, Ham) verduidelijkt: “De kerngroep moet de mogelijkheden en kansen van een eventuele samenvoeging (‘fusie’) van de gemeenten Ham en Tessenderlo in kaart brengen. Beide West-Limburgse gemeenten voelen zich al langer met elkaar verbonden en in het verleden werd al eens een fusie-ballonnetje opgelaten. Nu werd er besloten om in overleg tussen politiek en administratie een fusie effectief te onderzoeken.”

Schepen Stefan Govaerts (CD&V, Tessenderlo) besluit dat “op basis van de geobjectiveerde resultaten van deze kerngroep een voorstel tot beslissing zal worden voorgelegd aan de gemeenteraden van Ham en Tessenderlo met betrekking tot de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Ham en Tessenderlo”.

De kerngroep wordt naast de politieke invulling, bestaande uit Marc Heselmans en Nico Engelen voor de gemeente Ham en Fons Verwimp en Stefan Govaerts voor de gemeente Tessenderlo, aangevuld met de expertise van de beide algemeen directeurs Tom Thijsmans en Erik Accou en de beide financieel directeurs Karolien Alders en Tom Segers.

Burgemeester Verwimp benadrukt dat “dit onderzoek in alle openheid én met de betrokkenheid van alle politieke fracties in de beide gemeenten moet gevoerd worden. Een fusie heeft een directe impact op elke inwoner zodat ook elke inwoner via zijn politieke verkozene vertegenwoordigd moet worden.”

Burgemeester Heselmans wijst daarnaast op de impact voor de werknemers van de beide besturen en beklemtoont dat ook de administraties mee betrokken zullen worden.

De beide burgemeesters besluiten dat ze enthousiast zijn om samen met de kerngroep hun huiswerk te maken zodat nadien de twee gemeenteraden een goede, weloverwogen beslissing kunnen nemen over een eventuele fusie tussen de gemeenten Ham en Tessenderlo.