Personen die minder goed te been zijn, hebben het moeilijk om hun voetpad of oprit zelf sneeuw- of ijsvrij te maken. Wat hulp van een buur helpt hen enorm. Door een affiche van het dienstencentrum aan je raam te hangen, weten de buren dat je wat hulp nodig hebt.
De affiche krijg je gratis aan het onthaal van het dienstencentrum of kan je hier downloaden. Of bel naar 013 61 10 80. Wij sturen je graag een exemplaar op.

Via dit initiatief worden warme ontmoetingen aangemoedigd tijdens koude winterdagen.