Brugrenovatie, fietspaden en rijweg
De sanering of renovatie van de brug over het kanaal Dessel-Kwaadmechelen is de hoofdbrok van dit werk. De brug wordt ontmanteld tot op het brugdek en vervolgens zorgvuldig opgebouwd, met veel aandacht voor de waterdichting. Er komen nieuwe fietspaden, gescheiden van de rijweg door betonnen jerseys. Ook de leuningen worden vervangen.

Tegelijk vernieuwt AWV de Staatsbaan, van iets voor het kruispunt met de Zwartenhoekstraat. Belangrijk daarbij zijn de bredere en vrijliggende fietspaden, met vangrails erlangs. In die zone wordt ook het wegdek  in asfalt heraangelegd. Het kruispunt met de Zwartenhoekstraat wordt daarbij geoptimaliseerd, voor een betere en duidelijkere verkeersafwikkeling. Het kruispunt wordt smaller en uitgerust met een middengeleider. 

Staatsbaan tussen bruggen tot zomer 2022 onderbroken
De brugrenovatie start eind maart en zal ongeveer vier maanden duren, tot eind juli. Gedurende die periode is de Staatsbaan volledig onderbroken ter hoogte van het kanaal Dessel-Kwaadmechelen. De afsluiting is noodzakelijk: zowel voor de kwaliteit van de renovatie als voor de veiligheid. De brug is te smal om het verkeer te behouden, ook niet in één richting.

Door de knip van de Staatsbaan is vanaf eind maart de doorgaande verkeersas Tessenderlo/Laakdal en Ham/Leopoldsburg onderbroken. Dat verkeer volgt in beide richtingen een omleiding via de snelweg E313 (complex 25a Tessenderlo), de N73 langs de industriezone West-Limburg en de N72 in Beverlo (Beringen) en Heppen (Leopoldsburg).

AWV verwacht extra verkeershinder in de omgeving van complex 25a Tessenderlo. Er zullen maatregelen volgen om de doorstroming op de N73 te bewaken. In overleg met de omliggende gemeenten zal AWV tijdig alternatieven aangeven voor verkeer van de snelweg komende van Antwerpen en Hasselt richting Noord-Oost Limburg.

Voor fietsers op de Staatsbaan geldt er een veilige omleiding rond de werfzone via de jaagpaden en de brug over het kanaal aan de Broekstraat. In samenspraak met de gemeente Ham kunnen er nog lokale maatregelen op de omliggende gemeentewegen worden ingevoerd, zodat de bereikbaarheid en de veiligheid in de naburige woonwijken gegarandeerd blijft. De dienstverlening van De Lijn blijft gegarandeerd. 

De Zwartenhoekstraat blijft bereikbaar, maar uitsluitend via de kant van de E313. Verkeer tussen de Staatsbaan en de Zwartenhoekstraat zal via tijdelijke verkeerslichten worden geregeld.

bron: https://wegenenverkeer.be/werken/nieuw-wegdek-en-vrijliggende-fietspaden-voor-staatsbaan-tussen-albertkanaal-en-kanaal-dessel