Nieuwsbrief
Afdeling Ham
N°201201 - 01/02/2012
 
 

Vele wensen op nieuwjaarsreceptie CD&V Ham

CD&V Ham nodigde vandaag al haar leden en sympathisanten tezamen met een afvaardiging van alle Hamse verenigingen uit op hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.  De opkomst was groter dan ooit.  Het ging er dan ook zeer gezellig aan toe.  Met een drankje in de hand werd er nog meermaals gelukkig nieuwjaar gewenst.  Laten we hopen dat al deze mooie wensen mogen uitkomen.  Na een uurtje nam voorzitter Marc Heselmans het woord en wees hierbij op het belang van de partij binnen het gemeentebestuur.  Daarna kwam burgemeester Dirk De Vis aan het woord die een korte terugblik naar 2011 wierp en uitgebreid overliep wat er allemaal op de agenda staat voor 2012 met voorop de opening van de nieuwe Kinderopvang, de serviceflats van het OCMW, de riolering in Genebos en de ENA-gebieden. 

Lees meer ›

Huurderssyndicaat nu ook voor Hamse huurders

Vanaf januari 2012 is er elke vrijdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur een zitdag van het Huurderssyndicaat in het OCMW. Het Huurderssyndicaat Limburg is een vzw die de belangen van de Limburgse huurders verdedigt. Zowel privéhuurders als huurders van een sociale woning kunnen er terecht.

Het Huurderssyndicaat bemiddelt bij geschillen tussen huurder en verhuurder en kan zo het aantal rechtszaken beperken tot beneden de tien procent. Jaarlijks behandelt het 2.000 tot 2.200 dossiers. 'Voornaamste problemen bij huurgeschillen zijn vochtproblemen, schimmelvorming, het terugbetalen van de waarborg, herstellingen, de gemeenschappelijke kosten en slijtage', zegt coördinator Toon Machiels. Hij krijgt de hulp van adviseur Tiziano Romeo. Wie een beroep wil doen op het Huurderssyndicaat betaalt 15 euro per jaar. Het huurderssyndicaat West-Limburg heeft ook zitdagen in Tessenderlo in het OCMW en in Beringen in het Stedelijk administratief centrum. Het adres voor Ham: OCMW, Roerdompstraat 6. De eerste zitdag is op 6 januari 2012.


Ham krijgt 37 serviceflats en 20-tal seniorenflats tegen 2013

Tegen begin volgend jaar wil het Hamse OCMW 37 nieuwe serviceflats klaar hebben naast het dienstencentrum in de Speelstraat. "Ondertussen willen we ook ons vernieuwde dienstencentrum officieel openen", zegt OCMW-voorzitter Willy Bosmans. "Verder gaat de Kantonale Bouwmaatschappij een 20-tal seniorenflats bouwen op de gronden van de gemeente achter de sporthal in Oostham.

Op dit ogenblik staan er rond het dienstencentrum in de Speelstraat al 25 serviceflats. "We zitten echter met een wachtlijst van 60 personen", zo verduidelijkt Bosmans.

"Tijd dus om de handen uit de mouwen te steken en 37 nieuwe serviceflats bij te bouwen. Het gaat in dit geval niet om losse eenheden zoals de vorige huisjes, maar om een appartementsblok met een gelijkvloers en daarop tweede verdiepingen waarin de wooneenheden zijn ondergebracht. Het spreekt voor zich dat het gebouw wordt uitgerust met een lift en dat het gebouw volledig toegankelijk is voor rolstoelgebruikers."

Het Hamse OCMW geeft Serve Invest de opdracht om deze serviceflats te bouwen op de gronden van het OCMW in de Speelstraat. In totaal gaat het project ongeveer 4 miljoen euro kosten. 49% daarvan wordt betaald door de gemeente. "Een deel ervan gaan we financieren door de verkoop van gronden, een ander deel wordt betaald met een lening", aldus nog Bosmans.

"In oktober hopen we één kijkflat volledig klaar te hebben. De streefprijs voor de huur van de wooneenheden bedraagt 22 euro.

Aan de sporthal in Oostham gaat de Kantonnale Bouwmaatschappij nog eens 20 seniorenflats bouwen op de gronden van de gemeente. En tot slot wordt ook het vernieuwde dienstencentrum officieel geopend tegen begin mei. "De verbouwingen zijn binnen volledig klaar", zo vertelt Bosmans.  "Zo is er een nieuw landschapsbureel voor de werknemers zodat de oude burelen kunnen gebruikt worden als ontvangstruimte. Verder kwamen er twee nieuwe leslokalen en een speciaal computerlokaal, en werd er een nieuwe raadszaal met bureau voor de voorzitter ingericht. Ook de werkruimte voor de secretaris en de cafetaria werden aangepast. Het is de bedoeling om de cafetaria voor iedereen open te houden met vrijwilligers. Er zal ook een groot tv-scherm komen, een computer en er kunnen kranten gelezen worden."


Frans Keersmaekers krijgt de Prijs Culturele Verdienste 2012 in Ham

Vrijdagavond vierde de Hamse cultuurraad zoals elk jaar een groot nieuwjaarsfeest.  Er was een afvaardiging van haast elke culturele vereniging in Ham.  Na de speech van voorzitter Patrick Deckers kreeg het publiek een aanval op de lachspieren.  A World of Comedy stelde ons drie stand-up-komieken voor Sven Hardies, William Boeva en Joris Velleman.

Na al het geweld op het podium mocht schepen van cultuur Patrick Bosmans de prijs culturele verdienste 2012 van Ham uitreiken aan Frans Keersmaekers.  Daarna konden we eindelijk het glas heffen op het nieuwe jaar.  De zelfgebrouwen biertjes van de Hamse Persers waren in een wip uitgedeeld.

De reden dat Frans Keersmaekers heden de cultuurprijs ontvangt, situeert zich vooral in zijn prestaties als historisch auteur. Laten we even teruggaan in de tijd. Vroeger waren de gemeentelijke kelders gevuld met stapels en dozen oud archivalisch materiaal; losse en ingebonden perkamenten en papieren bundels die ongeordend lagen te lijden onder de aanwezigheid van muizen en vocht. Rond 1920-30 begonnen lokale onderwijzers als echte pioniers in zowat alle gemeenten van het land deze historische schatten te ontcijferen en kreeg de lokale geschiedenis eindelijk inhoud. In heemkundige kringen wordt nog steeds met trots en dankbaarheid teruggekeken naar deze vorsers van het eerste uur. Zij legden de lokale geschiedenis open, zij creëerden een structuur waarop nog steed wordt verder gebouwd... Frans legde zo mee het Kwaadmechelse verleden open.

Hij verzamelde jarenlang gegevens in de gemeentelijke en parochiale archieven en eind jaren '70 begon hij in het heemkundige tijdschrift Het Land van Ham ook te publiceren. Sommige onderwerpen schreeuwen echter om een groter aantal pagina's dan een artikel en Heemkunde Ham bood de mogelijkheid om boeken uit te geven. Hij liet zich niet onbetuigd! Hij schreef op zijn eentje over molens, gehuchten en parochies, het onderwijs, de algemene dorpsgeschiedenis, kloosterzusters, het Kwaadmechelse dialect, verenigingen, belangrijke dorpsfiguren, over de Joden in onze gemeente tijdens WOII -een onderwerp dat trouwens navolging kreeg in diverse buurgemeenten- en werkte met zijn collega-heemkundigen mee aan gezamenlijke uitgaven. Hij heeft thans 12 boeken op zijn naam staan en ongeveer 300 artikels!
Heel Ham is hem dankbaarheid verschuldigd omwille van zijn schrijvend werk en hijzelf, thans een tikje minder mobiel, is dankbaar voor het feit dat hij met opzoekingen en schrijven zijn dagen kan vullen. Wees gerust, er is nog meer op komst! 

 


Kaat Jannes speelt mee in de musical Fiddler on the Roof.

Het is weer een drukke kerstvakantie geweest  voor Kaat Jannes want  ze mag figureren in "Fiddler on the roof"  de musical met Lucas Van den Eynde in de hoofdrol.  Vorig jaar maakte Kaat nog deel uit van het kinderensemble in de musical Oliver.  En ook het jaar daarvoor reden zij en haar ouders vele dagen naar Antwerpen want toen zong ze  in de kerstshow van Samson en Gert.
Op de foto vind je Kaat links bovenaan.
 

Heel wat projecten in de pipeline voor dit jaar

Burgemeester Dirk De Vis (CD&V) heeft de plannen voor dit jaar bekendgemaakt. Zo is er de opening van de nieuwe kinderopvang achter buurthuis De Zille. ‘Dat komt van pas want in Ham is er het grootste aantal kinderen tussen 0 en 3jaar van heel Limburg', weet de burgemeester. ‘De serviceflats in de Speelstraat en de seniorenflats op het Heldenplein komen net van de tekentafel. Wat dertig jaar lang niemand voor mogelijk hield, wordt realiteit: het project Ons Dorp achter de kerk in Kwaadmechelen start. De sociale bouwmaatschappij Vooruitzien en projectontwikkelaar Matexi bouwen veertig woningen. Ook de plannen om de dorpskern aan de overkant van het gemeenteplein te realiseren, worden voorgesteld. Het sociale bouwproject Den Dries met 25 woningen in Genendijk wordt volledig afgewerkt, maar ook voor de Boringwijk en de Allerheiligenberg in Oostham worden sociale bouwplannen gesmeed. In Genebos start Basis vzw een fietsatelier op. Vier kmo's willen zich naast de N73 in de Bergstraat vestigen. Tienduizend gezinnen krijgen groene stroom van de waterkrachtcentrale op het Albertkanaal en er komen vier windmolens. De Nikeweg (N156) en de carpoolparking aan afrit25 van de E313 moeten dit jaar hun beslag krijgen. De heraanleg van de N141 wordt definitief vastgelegd.'

Ham heeft een veilig jaar achter de rug

Onze gemeente heeft inzake veiligheid een sterk jaar achter de rug.  Nooit waren er minder diefstallen dan in 2011.  Ongetwijfeld heeft de grote aandacht van de wakkere burgers hiertoe bijgedragen.  Mede dankzij de voorzieningen aan huis om diefstal te voorkomen en de politie die op vinkenslag lag.

De cijfers leren ons dat er 30 inbraken of pogingen tot inbraak in woningen in Ham waren.  Daarnaast waren er 3 inbraken of pogingen tot inbraak in bedrijven en 9 andere zoals daar zijn kantines en werfketen.  Er waren slechts 3 autodiefstallen.  Elke inbraak blijft te betreuren, doch mag gezegd worden dat dit allemaal laagste cijfers ooit zijn. 

In het verkeer is het aantal ongevallen met lichamelijk letsel gedaald tot 33, wat 17% minder is dan 2010.  Er werden verbeteringen aanbracht via wegeninfrastructuurwerken en via de logische opbouw van het stratenpatroon met aangepaste verkeersborden.  En ongetwijfeld zijn ook de bestuurders voorzichtiger op de weg geworden.    In 2011 werden 56 snelheidscontroles uitgevoerd.  Hierbij werden 18.964 voertuigen gecontroleerd waarvan er 2.956 in overtreding waren.  De burgemeester wil  elke inwoner danken die meegewerkt heeft aan de gemeenschappelijke veiligheid in Ham.


Verschillende diensten wijzigen openingsuren

Het nieuwe jaar 2012 zorgt voor gewijzigde openingsuren bij verschillende diensten in Ham. Hieronder krijg je een overzicht.

In de opvoedingswinkel kan je elke maandag terecht van 9 tot 10 uur op afspraak. Van 10 tot 12 uur is er vrij spreekuur. Dinsdag zijn ze er enkel op afspraak. Meer info vind je op www.opvoedingswinkelwestlimburg.be .
Vanaf januari worden ook de openingsuren van het OCMW lichtjes aangepast. De avondopening op maandag verloopt vanaf januari enkel nog op afspraak. 'Wil je tussen 17 en 19 uur één van de medewerkers spreken, dan maak je dus best vooraf een afspraak', zegt schepen Willy Bosmans.

En het recyclagepark hanteert andere openingstijden tijdens de zomer en de winter. Het park sluit vroeger haar deuren, maar je kan vanaf nu een uurtje vroeger op het park terecht. Het park is gesloten op maandag, zondag en feestdagen. Aan de quota en tarieven wijzigt er niets. De openinguren voor de komende maanden vind je terug in de afvalkalender, in het gemeentelijk infoblad of via www.ham.be/milieu of www.limburg.net .


Wijziging papierophaling in sommige straten in Oostham

Het papier in de OLV- straat, Slagveld, Boringwijk en Platanenlaan wordt vanaf 2012 opgehaald door een externe firma. Concreet betekent dit voor die straten dat de ophaling elke eerste maandag van de maand plaatsvindt. Het papier en karton moet aan de straat worden gezet vanaf 6 uur ’s morgens. Het volledige overzicht vind je terug in de afvalkalender, via www.ham.be/afval of via www.limburg.net.


Gemeente Ham op Facebook

Op de hoogte blijven van het nieuws uit onze gemeente? Het kan sinds kort ook via facebook. Het gemeentebestuur lanceerde immers haar eigen pagina. Surf naar www.facebook.com/gemeenteham, klik op ‘vind ik leuk’ en je bent snel op de hoogte van het meest actuele nieuws, praktische info en sfeerverslagen van evenementen.


Nieuw verhuur en retributiergelement culturele zalen

Samen met het BIC en beheersgroep Sint Jan werkte de dienst cultuur & toerisme een retributie- en verhuurreglement uit voor de gemeentelijke culturele infrastructuur. Dit reglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd in haar vergadering van 5 januari 2012.
De gemeente Ham stelt volgende zalen ter beschikking:

 • Gemeenschapshuis De Zille (Dorpsstraat 19)
 • Buurthuis Genendijk (Kerkstraat z/n)
 • Zaal Sint Jan (Genebosstraat 6)
 • Annex – Oude Pastorie Oostham
Het huurtarief in de verschillende zalen wordt bepaald op basis van 3 criteria:

 • Wie huurt een zaal?
  Zo betaalt een Hamse vereniging minder dan een privé persoon.
 • Om welke soort activiteit gaat het.
  Een vergadering is bijvoorbeeld goedkoper dan een feest.
 • En voor welke periode (beurt, ganse dag, meerdere dagen) wordt een lokaal gehuurd.
In de huurprijs zijn volgende zaken inbegrepen: huurgeld, poetsgelden, BTW, energiekosten, gebruik containers, billijke vergoeding, gebruik tafels, stoelen, brandverzekering en andere aanwezige materialen.

Een overzicht van de zalen en hun tarieven vind je via op de site van de gemeente: http://www.ham.be/thema.aspx?id=1138

Lees meer ›


Werknemers Ravenshout zoeken carpoolers op Carpoolplaza

Op vrijdag 27 januari lanceerde de Ravenshoutbrigade in aanwezigheid van gedeputeerde Walter Cremers www.carpoolplaza.be/ravenshout. Dit is een handige website waarop de werknemers van Ravenshout partners kunnen vinden om samen naar het werk te rijden.

Op Ravenshout rijdt nog steeds ruim 80% van de werknemers alleen met de auto naar het werk. Slechts 4% carpoolt. Nochtans is carpoolen een ideale oplossing om iets aan het ver-keersinfarct te doen. Het is gezellig, goed voor het milieu en je kunt je autokosten delen door 2, 3 of 4, naargelang met hoeveel je samen rijdt. Bovendien kun je ook nog een fiscaal voordeel krijgen.

Daarom lanceert de Ravenshoutbrigade nu www.carpoolplaza.be/ravenshout. Hiermee kun je op een zeer eenvoudige manier collega’s vinden die bij jou in de buurt wonen maar niet noodzakelijk op hetzelfde bedrijf werken. Want waarom zou je niet met iemand je auto kun-nen delen die op hetzelfde bedrijventerrein werkt? Carpoolplaza heeft zo haar nut reeds bewezen op andere bedrijventerreinen in Vlaanderen.

Werknemers op Ravenshout kunnen op hun bedrijf een sleutelhanger krijgen van www.carpoolplaza.be/ravenshout, zodat ze er altijd aan herinnerd worden hoe ze collega’s kunnen vinden om samen naar het werk te rijden.

Kalender