DE TOEKOMST INSCHAKELEN daarvoor gaat JONG CD&V Ham.  
Met onze vele jongeren zijn wij dé jongerenpartij van Ham!  
Jongeren die pas een woning gezet of gekocht hebben, jongeren die opgegroeid zijn in onze gemeente en jongeren die pas in Ham komen wonen zijn, studerende jongeren, jongeren startend met een gezinnetje en jongeren die nog volop genieten van hun jonge leven, dat zijn mensen die weten waar het om draait om jong te zijn in onze gemeente.

JONGCD&V wil zich richten op het voorbereiden van de toekomst. JONGCD&V heeft de uitdaging op zich genomen om mee de antwoorden te leveren op de grote uitdagingen voor onze generatie. Als we onze toekomst veilig willen stellen, moeten we vandaag keuzes maken die onze voorsprong kunnen garanderen.

Aansluiten?

Onze doelstelling is dubbel, eenerzijds openstaan voor de mening van jongeren en deze overbrengen aan het bestuur van onze gemeente. En anderzijds leuke, en liefst originele dingen organiseren die in Ham niet, of niet vaak voorkomen. Zo was er maar één kwis per jaar, we willen de onze aan het rijtje toevoegen. Een Cantus werd nog nooit gedaan. En met de bibliotheek aan huis zorgden we voor een unicum in de omstreken.

Geïnteresseerd?

We zoeken steeds mensen die zich bij ons willen aansluiten iedereen onder de 35 jaar is welkom!

Neem contact op met voorzitter Gijs Noels, of één van de leden.