Vrouw & Maatschappij – CD&V politica is de grootste politieke vrouwenbeweging van het land. We nemen standpunten in over de positie van de vrouw in de samenleving. We vertalen wat vrouwen willen en denken in een politieke visie en wegen op het beleid. We doen dat zowel binnen de structuren van CD&V als op het bredere politieke forum. Met het engagement van onze Hamse afdeling beogen we het om onze gemeente nog vrouwvriendelijker te maken.

De CD&V vrouwen richten allerlei zaken in voor alle Hamse vrouwen.  Je kan alles nalezen in de kalender.
Neem je graag deel aan een activiteit, word je graag lid of heb je een vraag: richt je tot de voorzitster Hilde Aegten.