Joke Champagne

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen, Bestuurslid

  • Geboortedatum:

    25 maart 1966

  • Geboorteplaats:

    Koersel

Mijn moto is: "Heb de moed om uw hart en intuïtie te volgen. Men weet wat je echt wil bereiken" Steve Jobs.
"Om iets te laten bewegen moet je zelf kracht uitoefenen" Joke

Wie ben ik?

Twee jaar geleden kwam ik met de CD&V in contact. Ik had een persoonlijke vraag en de "burgemeester Dirk De Vis" heeft mij hiermee geholpen nog op de vooravond van zijn vertrek op vakantie. Dit was ik niet vergeten. Enkele maanden nadien zag ik een advertentie in het Hamblaadje dat men kon solliciteren voor de CD&V om vrijblijvend het bestaande team aan te vullen als "voelspriet". Dat trok mij aan. Ik zag sommige bekende gezichten op de bijhorende foto van deze advertentie. Dit is het dacht ik bij mezelf Ik had ervoor gesolliciteerd. Mijn sollicitatie vond men blijkbaar origineel maar het antwoord dat ik kreeg van "Patrick Bosmans" was zeer sympathiek en ook origineel. Ik vroeg hun dat als ik zou solliciteren hiervoor, men mij wou motiveren dan vervolgens om dit initiatief te nemen. Ik kreeg niet alleen een zeer sportief en sympathiek antwoord maar ook een duidelijk onderbouwd en professioneel antwoord op deze vraag over alles wat men o.a. verwezelijkt had de voorbije legislatuur en in detail. Ik dacht toen bij mezelf "raising the bar" of mijn grens te verleggen. Ik had nooit eerder gedacht mij politiek te engageren, maar dit gegeven had mij geïnspireerd en gemotiveerd. Mijn moto is: "een nee heb je altijd en een ja kan je verdienen en om iets te laten bewegen moet je zelf kracht uitoefenen". Na 1 jaar kreeg ik ook een plaats op de kieslijst: plaats 9. Alles is stapsgewijs gevolgd.

Mijn roots liggen in "Leopoldsburg". Mijn ouders destijds waren zeer CVP gezind in de tijd nog van "Door Steyaert" die 29 jaar Burgemeester is geweest in Leopoldsburg. Hij was een icoon destijds voor de CVP/CD&V.

Dit zijn mijn wensen voor Ham:

Na een bewogen levenservaring van positieve maar ook actueel betreurenswaardige gebeurtenissen, vond ik uiteindelijk een uitlaatklep binnen de CD&V.

Ik wil iets doen voor de maatschappij en na 8 jaar in Houthalen gewoond te hebben ben ik in 1998 komen wonen in Ham. Een kleine gemeente misschien voor de stadsmensen, maar een gemeente met een bruisend verenigingsleven, rijk aan natuur, met de oudste kerk in België waarvan het oudste gedeelte reeds gebouwd werd en nog bestaande sinds "900" en dit op ons "Heldenplein" in Ham. In 1682 werden de werken afgerond van onze huidige "oude pastorij". Ham leeft, Ham heeft een geschiedenis en cultuur. De CD&V betracht deze authenticiteit niet verloren te laten gaan en de nodige renovatiewerken van onze authentieke gebouwen hebben dan ook plaats gevonden. De CD&V tracht zoveel mogelijk binnen het budget te blijven en Ham op de kaart te brengen door kleine zelfstandigen alsook grote ondernemers aan te trekken maar ook meer betekenis te geven voor diegene die het reeds verwezelijkt hebben. Ik geloof erin en betracht mijn rol te kunnen spelen in de toekomst dat Ham een voorbeeld kan worden door de samenwerking van ondernemers en het verenigingsleven alsook de nobele vrijwilligers die zich onbaatzuchtig inzetten voor maatschappelijke thema's en dit in het belang voor iedere burger van Ham. CD&V spreekt niet over "ik" maar over "wij" als burgers allemaal.

Zelf wil ik bepaalde doelstellingen voorop stellen die haalbaar kunnen zijn, maar ik weet zoals "Steve Jobs" het mooi verwoordt in zijn Quote "Have the courage to follow your heart and intuition, they somehow know what you truly want become": "Heb de moed om uw hart en intuïtie te volgen. Men weet wat je echt wil bereiken". 

Wij hebben onze jeugd, we hebben onze ouderen. Maar de meerderheid zit tussen deze twee leeftijdscategoriën. Ik heb gekozen om mij te engageren voor de CD&V omdat ik ervan overtuigd ben dat wij visionairs zijn die niet korte termijn denken maar een langetermijnvisie hebben. Ik geloof en wil hier mijn steentje bijdragen met of zonder middelen om samen met mijn team eraan te werken: "dat elk kind in welke situatie dan ook een eerlijke kans krijgt voor zijn talenten of studie mogelijkheden, dat elke oudere hulpbehoevende de mogelijkheid moet krijgen om in een eventueel rustoord met kwalitatieve zorgen te mogen verblijven dat democratisch betaalbaar moet zijn zonder dat kinderen ervan zich verplicht moeten voelen om financieel hier in te moeten bijdragen. En dit kan... we moeten leren uit onze reeds bereikte successen maar ook kijken wat onze buurtgemeenten doen of reeds bereikt hebben = "Best Practices". Durven kritisch te zijn en kijken naar onszelf en vooral "vooruit" kijken en doen! Ook het aanmoedigen van "buren helpen buren". Dit heb ikzelf in eigen persoon mogen ervaren in een moeilijkere periode. Ik heb er veel steun van gekregen vandaar.

Ik wil helpen en verder bouwen aan een sociale, economische en culturele gemeenschap een een mooie toekomst voor Ham.

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.